วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

Enzyme amylase for starch digestion | MAXZํYME HTA 40 || เอนไซม์ อะไซเลส สำหรับย่อยแป้ง

จำหน่าย Alpha Amylase Enzyme, Enzyme Amylase อัลฟา อะไมเลส เอนไซม์  

|| MAXZYME HTA 40 -- อะไซเลส เอนไซม์ -- ราคาถูกที่สุด 230 บาท/kg.Enzyne Amylase || อัลฟา อะไมเลส เอนไซม์ 
 ราคา 190 - 230  บาท/kg.ติดต่อสอบถามรายละเอียด : คุณมานพ 099-351-6998
E-mail : manop.service@gmail.com

เนื่องจากแป้งการมีพันธะ เชื่อมโยงโมเลกุลแป้งเอง  ทั้งสองประเภทของการเชื่อมโยงที่  แบบที่  1. alpha-1,4 และ  แบบที่  1. alpha-1,6  ( alpha-1,4 and alpha-1,6)  starch molecules โครงสร้างที่แตกต่างกันไปได้สำหรับโมเลกุลของแป้ง unbranched พอลิเมอ โซ่เดียวของกลูโคสหน่วยย่อย 500-2000  glucose subunits มีเพียงอัลฟา 1,4 glycosidic bonds  ที่เรียกว่า อะมิโลส "amylose"    , alpha-1,6 glucosidic linkages  จะทำให้เกิด พอลิเมอแขนงที่เรียกว่า  กลูโคส "amylopectin"   ระดับของการแตกแขนงใน amylopectin จะอยู่ที่ประมาณ 1 ต่อ 25  หน่วยกลูโคสในส่วน unbranched  
อีกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับ กลูโคสในเซลล์สัตว์ ที่เรียกว่า ไกลโคเจน  "Glycogen"   ซึ่งมีแขนงละ 12 หน่วยกลูโคส   ระดับของการแยก degree of branchingสารแป้ง starch มีการสังเคราะห์ตามธรรมชาติในความหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของพืช กับพืชบางตัวอย่าง  แป้งสูงข้าวโพด, มันฝรั่ง, ข้าว, ข้าวฟ่าง, ข้าวสาลี, และมันสำปะหลัง   ก็ไม่แปลกใจเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรากินคาร์โบไฮเดรตที่ได้รับมา    คล้ายกับเซลลูโลส   โมเลกุลของแป้งจะโพลิเมอร์กลูโคสเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยอัลฟา 1,4 glycosidic link และ alpha-1,6 glycosidic link พันธะ    ที่เมื่อเทียบกับเบต้า 1,4 glycosidic bonds ,  glycosidic เซลลูโลส เพื่อที่จะทำให้การใช้เป็นแหล่ง พลังงานที่เก็บไว้ในแป้ง    ด้วยระบบย่อยอาหารของมนุษย์   ด้วยความช่วยเหลือของ Enzyme amylaseเอนไซม์ อะไมเลส  ต้องทำลายสาย polymer โพลิเมอร์น้ำตาล assimilable ให้มีขนาดเล็ก ซึ่งจะถูกย่อยเป็นน้ำตาลโเลกุลเดียว  ที่เล็กที่สุด   หน่วยกลูโคสพื้นฐาน  basic glucose units.
การย่อยแป้งด้วย เอนไซม์ อะไซเลส Enzyme amylase for starch digestion :


คุณสมบัติของแป้ง   คือไม่ละลายในน้ำ ทั่วไปที่อุณหภูมิห้อง  ด้วยเหตุนี้แป้งในธรรมชาติจะถูกเก็บไว้ในเซลล์เม็ดที่มีขนาดเล็ก  small granules ซึ่งสามารถมองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ microscope เม็ดแป้งที่ค่อนข้างทนต่อการเจาะด้วยน้ำ และย่อยสลายเอนไซม์ Enzyme amylase for starch digestion | MAXZYME HTA 40 -  เอนซ์ไซม์ อะไซเลส สำหรับย่อยแป้ง    ทั้งสองเกิดจากการก่อตัวของพันธะไฮโดรเจน hydrogen bonds ภายในโมเลกุลเดียวกัน และใกล้เคียงกับโมเลกุลอื่น ๆ อย่างไรก็ตามระหว่างภายในและพันธะไฮโดรเจน  ( inter- and intra-hydrogen bonds )  เหล่านี้อาจกลายเป็นอ่อนแอเป็นอุณหภูมิแตกต่าง    เมื่อสารแขวนลอยในน้ำแป้งมีความร้อน   พันธะไฮโดรเจนมีกำลังอ่อนลงน้ำจะถูกดูดซึมและเม็ดแป้งที่บวม  กระบวนการนี้เรียกว่าการเกิดเจลรูปแบบทั่วไป    "gelatinization"  และจะมีความหนืดสูงขึ้น    หลักการนี้จะเป็นกระบวนการ ในการเตรียมอาหารEnzyme alpha amylase for starch digestion | MAXZYME HTA 40 -  เอนซ์ไซม์ อะไซเลส สำหรับย่อยแป้ง  ที่พันธะบริเวณท้าย ๆ ของห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ย่อยอาหาร  เป็น เดกซ์ทริน,dextrin, maltotriose, maltose, and glucose, มอลโตสและกลูโ​​คส ฯลฯ  

Dextrins จะเป็นน้ำตาลที่ขนาดสั้น ,  แป้งส่วนที่ถูกย่อย เป็นผลมาจากการย่อยแบบสุ่มของพันธะ glycosidic ภายใน ,  (random hydrolysis of internal glucosidic bonds)   การเกิด Random depolymerization แบบสุ่มแยกโซ่ขนาดใหญ่เป็นกลุ่มต่างๆที่มีขนาดเล็กลง    อนุภาคที่มีขนาดใหญ่จะเล็กลง ทำให้ความหนืดแป้งลดลง  แก้ปัญหาแป้ง gelatinized ผลในกระบวนการที่เรียกว่า "liquefaction"  ชึ่งมีส่วนประกอบหลัก เป็น mono-, di-, and tri-saccharidesม  กระบวนการนี้เรียกว่า "saccharification"

อัลฟา เอนไซม์ อะไมเลส , Enzyme Amylase เป็นโปรตีนที่พบในน้ำลายของมนุษย์และกระตุ้นการสลายของแป้งและผัก polysaccharide deserved แป้งประกอบด้วยสองประเภทของโมเลกุล: laamilosa โลสอง polysaccharides ของกลูโคส โซ่ Contentwith อะไมโลส เชิงเส้นของกลูโคสเชื่อมโยงโดย α- C1-C4 ขณะ amylopectin นอกเหนือไปจากการเชื่อมต่อเหล่านั้นมีทางแยก C1 กับ C6 รูปโซ่กิ่ง rompeuniones   อัลฟา อะไมเลส C1-C4 ทั้ง อะไมเลส เอนไซม์ และ amylopectin ในการออกเชิงเส้นและ dextrins กิ่ง (oligosaccharides) เป็นผลิตภัณฑ์

การวัดกิจกรรมของ อัลฟา เอนไซม์ อะไมเลส , Enzyme Amylase การทดสอบสีซึ่งตรวจจับแป้งถูกนำมาใช้  มีวิธีการใช้ไอโอดีน / โพแทสเซียมไอโอไดด์ (I2 / KI)    เนื่องจากแป้ง เกิดขึ้น เป็นสีฟ้า  ลักษณะ นี้มีคำอธิบายทางกายภาพ: ไอโอดีน  จะอยู่ภายในเกลียวขึ้นรูป laamilosa (ในภูมิภาคไม่ชอบน้ำ) กลายเป็นสีที่ซับซ้อน azul.Cuando การกระทำ  Enzyme amylase ก็ลดเกลียวอะไมโลสและพังทลาย ในการปรากฏตัวของ IK จะไม่ปรากฏสีฟ้า

อะไมเลสเป็นเอนไซม์ย่อยแป้งที่สำคัญหลั่งในร่างกาย  ในตับอ่อน  อยู่ในปากเป็นส่วนประกอบของน้ำลาย แบบฟอร์มนี้เป็นที่รู้จักกัน   และเริ่มการย่อยของเอนไซม์ของแป้งในช่องปากในขณะที่อาหารที่เคี้ยวและผสมกับน้ำลาย นี้จะเริ่มต้นการลดลงของขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นเพื่อน้ำตาลง่ายแป้ง; แต่กระบวนการหยุดอย่างมากเมื่ออาหารเข้ามาในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น