วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

Enzyme amylase for starch digestion | MAXZํYME HTA 40 || เอนไซม์ อะไซเลส สำหรับย่อยแป้ง

จำหน่าย Alpha Amylase Enzyme, Enzyme Amylase อัลฟา อะไมเลส เอนไซม์  

|| MAXZYME HTA 40 -- อะไซเลส เอนไซม์ -- ราคาถูกที่สุด 230 บาท/kg.Enzyne Amylase || อัลฟา อะไมเลส เอนไซม์ 
 ราคา 190 - 230  บาท/kg.ติดต่อสอบถามรายละเอียด : คุณมานพ 099-351-6998
E-mail : manop.service@gmail.com

เนื่องจากแป้งการมีพันธะ เชื่อมโยงโมเลกุลแป้งเอง  ทั้งสองประเภทของการเชื่อมโยงที่  แบบที่  1. alpha-1,4 และ  แบบที่  1. alpha-1,6  ( alpha-1,4 and alpha-1,6)  starch molecules โครงสร้างที่แตกต่างกันไปได้สำหรับโมเลกุลของแป้ง unbranched พอลิเมอ โซ่เดียวของกลูโคสหน่วยย่อย 500-2000  glucose subunits มีเพียงอัลฟา 1,4 glycosidic bonds  ที่เรียกว่า อะมิโลส "amylose"    , alpha-1,6 glucosidic linkages  จะทำให้เกิด พอลิเมอแขนงที่เรียกว่า  กลูโคส "amylopectin"   ระดับของการแตกแขนงใน amylopectin จะอยู่ที่ประมาณ 1 ต่อ 25  หน่วยกลูโคสในส่วน unbranched  
อีกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับ กลูโคสในเซลล์สัตว์ ที่เรียกว่า ไกลโคเจน  "Glycogen"   ซึ่งมีแขนงละ 12 หน่วยกลูโคส   ระดับของการแยก degree of branchingสารแป้ง starch มีการสังเคราะห์ตามธรรมชาติในความหลากหลายขึ้นอยู่กับชนิดของพืช กับพืชบางตัวอย่าง  แป้งสูงข้าวโพด, มันฝรั่ง, ข้าว, ข้าวฟ่าง, ข้าวสาลี, และมันสำปะหลัง   ก็ไม่แปลกใจเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรากินคาร์โบไฮเดรตที่ได้รับมา    คล้ายกับเซลลูโลส   โมเลกุลของแป้งจะโพลิเมอร์กลูโคสเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยอัลฟา 1,4 glycosidic link และ alpha-1,6 glycosidic link พันธะ    ที่เมื่อเทียบกับเบต้า 1,4 glycosidic bonds ,  glycosidic เซลลูโลส เพื่อที่จะทำให้การใช้เป็นแหล่ง พลังงานที่เก็บไว้ในแป้ง    ด้วยระบบย่อยอาหารของมนุษย์   ด้วยความช่วยเหลือของ Enzyme amylaseเอนไซม์ อะไมเลส  ต้องทำลายสาย polymer โพลิเมอร์น้ำตาล assimilable ให้มีขนาดเล็ก ซึ่งจะถูกย่อยเป็นน้ำตาลโเลกุลเดียว  ที่เล็กที่สุด   หน่วยกลูโคสพื้นฐาน  basic glucose units.
การย่อยแป้งด้วย เอนไซม์ อะไซเลส Enzyme amylase for starch digestion :


คุณสมบัติของแป้ง   คือไม่ละลายในน้ำ ทั่วไปที่อุณหภูมิห้อง  ด้วยเหตุนี้แป้งในธรรมชาติจะถูกเก็บไว้ในเซลล์เม็ดที่มีขนาดเล็ก  small granules ซึ่งสามารถมองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ microscope เม็ดแป้งที่ค่อนข้างทนต่อการเจาะด้วยน้ำ และย่อยสลายเอนไซม์ Enzyme amylase for starch digestion | MAXZYME HTA 40 -  เอนซ์ไซม์ อะไซเลส สำหรับย่อยแป้ง    ทั้งสองเกิดจากการก่อตัวของพันธะไฮโดรเจน hydrogen bonds ภายในโมเลกุลเดียวกัน และใกล้เคียงกับโมเลกุลอื่น ๆ อย่างไรก็ตามระหว่างภายในและพันธะไฮโดรเจน  ( inter- and intra-hydrogen bonds )  เหล่านี้อาจกลายเป็นอ่อนแอเป็นอุณหภูมิแตกต่าง    เมื่อสารแขวนลอยในน้ำแป้งมีความร้อน   พันธะไฮโดรเจนมีกำลังอ่อนลงน้ำจะถูกดูดซึมและเม็ดแป้งที่บวม  กระบวนการนี้เรียกว่าการเกิดเจลรูปแบบทั่วไป    "gelatinization"  และจะมีความหนืดสูงขึ้น    หลักการนี้จะเป็นกระบวนการ ในการเตรียมอาหารEnzyme alpha amylase for starch digestion | MAXZYME HTA 40 -  เอนซ์ไซม์ อะไซเลส สำหรับย่อยแป้ง  ที่พันธะบริเวณท้าย ๆ ของห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ย่อยอาหาร  เป็น เดกซ์ทริน,dextrin, maltotriose, maltose, and glucose, มอลโตสและกลูโ​​คส ฯลฯ  

Dextrins จะเป็นน้ำตาลที่ขนาดสั้น ,  แป้งส่วนที่ถูกย่อย เป็นผลมาจากการย่อยแบบสุ่มของพันธะ glycosidic ภายใน ,  (random hydrolysis of internal glucosidic bonds)   การเกิด Random depolymerization แบบสุ่มแยกโซ่ขนาดใหญ่เป็นกลุ่มต่างๆที่มีขนาดเล็กลง    อนุภาคที่มีขนาดใหญ่จะเล็กลง ทำให้ความหนืดแป้งลดลง  แก้ปัญหาแป้ง gelatinized ผลในกระบวนการที่เรียกว่า "liquefaction"  ชึ่งมีส่วนประกอบหลัก เป็น mono-, di-, and tri-saccharidesม  กระบวนการนี้เรียกว่า "saccharification"

อัลฟา เอนไซม์ อะไมเลส , Enzyme Amylase เป็นโปรตีนที่พบในน้ำลายของมนุษย์และกระตุ้นการสลายของแป้งและผัก polysaccharide deserved แป้งประกอบด้วยสองประเภทของโมเลกุล: laamilosa โลสอง polysaccharides ของกลูโคส โซ่ Contentwith อะไมโลส เชิงเส้นของกลูโคสเชื่อมโยงโดย α- C1-C4 ขณะ amylopectin นอกเหนือไปจากการเชื่อมต่อเหล่านั้นมีทางแยก C1 กับ C6 รูปโซ่กิ่ง rompeuniones   อัลฟา อะไมเลส C1-C4 ทั้ง อะไมเลส เอนไซม์ และ amylopectin ในการออกเชิงเส้นและ dextrins กิ่ง (oligosaccharides) เป็นผลิตภัณฑ์

การวัดกิจกรรมของ อัลฟา เอนไซม์ อะไมเลส , Enzyme Amylase การทดสอบสีซึ่งตรวจจับแป้งถูกนำมาใช้  มีวิธีการใช้ไอโอดีน / โพแทสเซียมไอโอไดด์ (I2 / KI)    เนื่องจากแป้ง เกิดขึ้น เป็นสีฟ้า  ลักษณะ นี้มีคำอธิบายทางกายภาพ: ไอโอดีน  จะอยู่ภายในเกลียวขึ้นรูป laamilosa (ในภูมิภาคไม่ชอบน้ำ) กลายเป็นสีที่ซับซ้อน azul.Cuando การกระทำ  Enzyme amylase ก็ลดเกลียวอะไมโลสและพังทลาย ในการปรากฏตัวของ IK จะไม่ปรากฏสีฟ้า

อะไมเลสเป็นเอนไซม์ย่อยแป้งที่สำคัญหลั่งในร่างกาย  ในตับอ่อน  อยู่ในปากเป็นส่วนประกอบของน้ำลาย แบบฟอร์มนี้เป็นที่รู้จักกัน   และเริ่มการย่อยของเอนไซม์ของแป้งในช่องปากในขณะที่อาหารที่เคี้ยวและผสมกับน้ำลาย นี้จะเริ่มต้นการลดลงของขนาดใหญ่และซับซ้อนมากขึ้นเพื่อน้ำตาลง่ายแป้ง; แต่กระบวนการหยุดอย่างมากเมื่ออาหารเข้ามาในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดในกระเพาะอาหารมากขึ้น
Alpha Amylase Enzyme | เอนไซม์ อะไมเลส สำหรับย่อยแป้ง และย่อยน้ำตาล

จำหน่าย เอนไซม์ อะไมเลส Amylase Enzyme, Alpha Enzyme Amylase, สำหรับการย่อยแป้ง ++  ราคาถูก เพียง   230   บาท / kg.
 starch enzyme, เอนไซม์ amylase, เอนไซม์อะไมเลส  
--- ราคา 230  บาท/kg.ติดต่อสอบถามรายละเอียด : คุณมานพ 099-351-6998
E-mail : manop.service@gmail.comด้วยโครงสร้าง spatial structure ของ protein participant ใน เอนไซม์ อะไมเลส ,Alpha Amylase Enzyme (eg., Helical or globular) จะมีความอ่อนไหว sensitive กับสภาพแว้ดล้อม เช่น temperature อากาศ และ สารเคมี ดังนั้นควรเก็บในที่ที่ไม่ให้โปรตีนเสียมสภาพ

เพราะโครงสร้างเชิงพื้นที่ของผู้เข้าร่วมโปรตีนของเอนไซม์ (เช่น. ลานหรือทรงกลม) มีความสำคัญมากต่อสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิอากาศและสารเคมี) เอนไซม์ labile มากและจะต้องเก็บไว้แห้งในภาชนะที่ปิดสนิทและที่อุณหภูมิต่ำ ถ้าเก็บไว้นาน การแก้ปัญหาจะต้องเป็นปัจจุบันและมีการเตรียมการป้องกันในบัฟเฟอร์ที่เหมาะสมกับการเพิ่มของน้ำยาที่เหมาะสม

Alpha Amylase Enzyme | อัลฟา อะไมเลส เอนไซม์  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซน์ : ประเภทของพื้นผิว ชนิด และการทำงาน Action ของเอนไซม์และคุณสมบัติการย่อย เอนไซม์นี้เกิดที่จุดปลายของสายเอนไซม์
Fragmenting of Alpha Amylase Enzyme เอนไซม์ ในส่วนย่อยแป้งอัลฟา อะไมเลส เอนไซม์ที่เรียกว่ายังเป็นเอนไซม์ hydrolase มีฟังก์ชั่นย่อยไกลโคเจนและแป้งในรูปแบบน้ำตาลอย่างง่าย


ซีรั่มอะไมเลสเอนไซม์ผลิตอวัยวะคือต่อมน้ำลาย; โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของน้ำลายหลั่งอะไมเลสในการย่อยสลายแป้งและตับอ่อน   อะไมเลสตับอ่อนขับออกมาโดยตับอ่อนกับส่วนที่สองของลำไส้เล็กส่วนต้น มันมีค่า pH 7. เมื่อหนึ่งในต่อมเหล่านี้เพิ่มเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสฟูผลิตและการปรากฎโลหิตสูงระดับ

เป็นที่รู้จักกันแป้งประกอบด้วยอะมิโลสโซ่ตรงส่วนของโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคสเชื่อมโยงโดยพันธบัตร glycosidic alpha-1,4; ในขณะที่ส่วน amylopectin นอกเหนือไปจากห่วงโซ่ตรงมี 1,6 glycosidic พันธบัตรที่มีสาขา

อัลฟาอะไมเลส เอนไซม์ Alpha Amylase Enzyme | เอนไซม์ อะไมเลส สำหรับย่อยแป้ง เร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายของห่วงโซ่ตรง (อะไมโลส) และกิ่ง (amylopectin) แป้งหมดภายใน 1,4 (endoamylase) ในรูปแบบที่มีส่วนผสมของ dextrins; มันเป็นที่รู้จักกันdextrinogénicaเอนไซม์ (ส่วนผสมของ amylodextrin, eritrodextrina, acrodextrina และ maltodextrin) กับการผลิตมอลโตส เล็ก ๆ

โดยการกระทำของ Amylase Enzyme | เอนไซม์ อะไมเลส สำหรับย่อยแป้ง ให้ชิ้นส่วนขนาดเล็กที่สามารถนำมาใช้โดยเอนไซม์อะไมเลส เบต้า เอนไซม์แอลฟาอะไมเลส  จะต้องมีการกระตุ้น เช่น โซเดียมคลอไรด์ มันมีความไวต่อความเป็นกรดสูง และกลายเป็นไม่ได้ใช้งานที่ pH 3.3 หรือที่ pH ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 15 นาที ค่า pH ที่เหมาะสมของการดำเนินการอยู่ในช่วง 5-7 เป็น 6.5 สำหรับแบคทีเรียแอลฟาอะไมเลสและตับอ่อน เอนไซม์ที่สามารถทนความร้อนเพราะ 70 A ° C ยังคงมี 70% ของกิจกรรม จะทำหน้าที่ในแป้งดิบและ gelatinized

เบต้าอะไมเลส เอนไซม์  เป็นเอนไซม์ที่รู้จักกันดี ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไมโลส, ทำลายหน่วย 1.4 ให้มอลโตส amylopectin ทำหน้าที่เกี่ยวกับอัลฟา 1,4 เชื่อมโยงของห่วงโซ่ตรงและหยุดการกระทำที่ระยะทาง 2 หน่วย กลูโคสก่อนที่จะโจมตี  อัลฟา 1,6 เชื่อมโยง มันเป็น EXO- อะไมเลส Amylase Enzyme | เอนไซม์ อะไมเลส เพราะมันทำหน้าที่เกี่ยวกับขั้วของโมเลกุลนั้น ขณะที่อะไมโลส จะเปลี่ยนเข้ากับมอลโตส, กิ่งโลโซ่เก็บรักษาไว้ใน 40-45% unhydrolysed (38)       เบต้าอะไมเลส Activator ไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่ แต่น้อยมีเสถียรภาพความร้อน   inactivándoseเพื่อ 70A ° C เป็นเวลา 15 นาที ค่า pH ที่เหมาะสมของเบต้าอะไมเลสคือ 4.5
การใช้งาน Alpha Amylase Enzyme | เอนไซม์ อะไมเลส สำหรับย่อยแป้ง และย่อยน้ำตาล  :


การใช้งานของ อัลฟา อะไมเลส เอนไซม์ , Alpha Amylase Enzyme ในการปรับปรุงค่าอาหารเบเกอรี่จะขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่า ปริมาณ ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นอยู่กับปริมาณของมอลโตสและกลูโ​​คสย่อยที่จะอยู่ในแป้งและมีการก่อตัว ขึ้นอยู่ในการตรงกันของอัลฟาและเบต้าอะไมเลส; ในรูปร่างที่ดีกว่าโดยมอลต์สกัดเพิ่มนอกจากนี้ยังใช้เพื่อการนี​​้ ในขณะที่เมล็ดงอกมีเอนไซม์ทั้งแป้งข้าวสาลีจำนวนมากขาดอัลฟาอะไมเลสจึงเป็นที่เหมาะสม

อัลฟาอะไมเลสจากแหล่งกำเนิดเชื้อรา (เช่น ที่ได้จากการเจริญเติบโตของเส้นใยของเชื้อรา Aspergillus oryzae ในหมัก  ให้แรงปั่นป่วนและการให้อากาศที่รุนแรง) แม้ว่ามันอาจจะมีศักยภาพน้อยกว่าแบคทีเรียหรือธัญพืชเป็น คุณสามารถรับกับระดับต่ำน้ำย่อย (desdobladora ตัง) และ maltase, มอลโตส   ดังนั้นการรักษาการหมัก การใช้ปริมาณที่เพียงพอของ อัลฟาอะไมเลส ในช่วงฟองและการหมักแป้งมีข้อดีดังต่อไปนี้:

- ปริมารเนื้อแป้งที่สูงขึ้นของน้ำตาลที่ย่อยในแป้ง;
- การเร่งความเร็วของการหมัก;
- ก๊าซที่ปล่อยมากขึ้นและการรักษาให้เกิดขึ้น อย่างสม่ำเสมอ;
- ปริมาณการเพิ่มขึ้นและเนื้อสัมผัสของขนมปัง ที่มีความละเอียดเศษพรุนและสม่ำเสมอมากขึ้นและหมวกสี